Honden

Op het strand

 • Vanaf 1 juni t.e.m. 15 september zijn honden niet toegelaten in de bewaakte zones op het strand, in de duinen en in zee tussen 10 en 19 uur. Je mag wel passeren met je hond aan korte leiband in de badzone Vosseslag en Harendijke (er is slechts 1 toegang) om buiten de badzone met je hond te zitten.
 • Buiten deze periode en in de niet-bewaakte zones op het strand zijn honden altijd welkom. Ze hoeven hier niet aan de leiband. Hondenbaasjes moeten wel in het bezit zijn van een hondenpoepzakje dat in de straatvuilbakken of in de hondenpoepafvalbakken kan gedeponeerd worden.

Op andere plaatsen

 • Op andere publiek toegankelijke plaatsen, ook in de duinbossen, moeten honden aan de leiband gehouden worden. Enkel leibanden met een maximale lengte van 1,50 meter zijn toegestaan.
 • Honden zijn niet toegelaten in openbare gemeentegebouwen en op begraafplaatsen.

Hondenlosloopzones

Een hondenlosloopzone is een afgebakende, omheinde groenzone waar honden onder toezicht van hun baasjes in alle veiligheid vrij mogen rondlopen en spelen. Hondenpoep moeten de baasjes uiteraard opruimen.

Waar vind je hondenlosloopzones?

 • Aan de parking op het Kennedyplein (Vosseslag)
 • Aan Sport- en Recreatiecentrum Haneveld, Nieuwe Steenweg (De Haan)
 • In de Lindenlaan (De Haan)
 • In de Duinbossen, ter hoogte van Zwarte Kiezel 
 • In de Manitobastraat (Wenduine)
 • Op de hoek van de Westhinderlaan en de Wancourstraat (Wenduine)

Voorzieningen

 • Hondenpoepzakjes kun je op tal van locaties kwijt in de daarvoor exclusief bestemde hondenpoepbuizen of andere afvalbakken.
 • Gooi nooit een zakje in een riool of op straat. Boetes kunnen oplopen tot 350 euro.

Meer info

Algemeen Gemeentelijk Politiereglement

Hoofdstuk 17: Dieren

Afdeling 2: Honden en zeezoogdieren

Art. 17.11.

Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden, zoals bepaald in art. 17.1. van het AGP, moeten gemuilkorfd worden door de eigenaar of de begeleider zodra ze op de openbare wegen of openbare plaatsen komen. Deze verplichting geldt niet voor de honden van de politiediensten en voor honden die voor reddingsoperaties worden ingezet.

Art. 17.12.

De toegang met honden is verboden tot alle openbare gemeentegebouwen alsook tot de begraafplaatsen, met uitzondering van honden federale of lokale politie en assistentiehonden voor visueel en motorisch gehandicapten. M.b.t. de begraafplaatsen wordt deze maatregel aangeduid aan de desbetreffende toegangen door middel van een rond bord in witte kleur met rode rand en zwart symbool.

Art. 17.13. - Hondenpoep

§ 1. Wanneer honden openbare parken en plantsoenen, de openbare weg, wandelpaden, voetpaden, trottoirs, grasbermen, bossen, zeedijken, hondenloopzones of huisgevels bevuilen, moeten de eigenaars of de begeleiders van deze honden de uitwerpselen onmiddellijk verwijderen met behulp van het daartoe bestemde zakje. Het zakje met de uitwerpselen mag alleen worden gedeponeerd in de gemeentelijke afvalkorven of in hondenpoepbuizen of mag meegegeven worden met het gewone huisvuil.  

§ 2. De begeleiders van de honden moeten steeds in het bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier. Dit zakje moet kunnen dichtgeknoopt worden. Het dient op het eerste verzoek van de lokale politie, federale politie of de gemeenteambtenaren, aangesteld als GAS-vaststeller, getoond. De bepalingen van dit artikel ontslaan de aangelanden evenwel niet van hun verplichting inzake reiniging.

§ 3. Onverminderde de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en reinigen door de gemeente aan de overtreder aangerekend, met toepassing van het belastingreglement i.v.m. het opruimen van sluikstorten vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit.

Art. 17.14. – Specifieke bepalingen met betrekking tot honden en zeezoogdieren op het strand, in de duinen en in zee

§ 1. Tijdens het badseizoen wordt de toegang in de bewaakte zones op het strand, de duinen en de zee verboden voor honden tussen 10.00 uur en 19.00 uur, uitgezonderd in de badzones ‘Vosseslag’ en ‘Harendijke’ waar het passeren met een hond aan een korte leiband is toegelaten.

§ 2. De verbodsbepaling in art. 17.1. §1. van het AGP is niet van toepassing op:
a) personen met een handicap die begeleid worden door een assistentie- of blindengeleidehond
b) leden van de politiediensten met politiehond in de uitoefening van hun functie

c) aangestelden van een erkende bewakingsonderneming in de uitoefening van een door de overheid vergunde bewakingsopdracht met hun waakhond.

§ 3. De zones op het strand waar de toegang met honden verboden is, worden aangeduid door een verbodsbord met een pictogram van een hond en vermelding van de verboden periode.

§ 4. In de periodes en op de plaatsen waar honden toegelaten zijn op het strand, hoeven ze niet aan de leiband te worden gehouden. De begeleider dient echter steeds zijn loslopende hond in bedwang te kunnen houden en te beletten dat de openbare orde op het strand wordt verstoord door zijn hond.

§ 5. Het is verboden om de rustende zeezoogdieren op het strand te storen, te benaderen, aan te raken of te voederen. Alle honden op het strand dienen ten opzichte van aanwezige zeezoogdieren aangelijnd te worden.

§ 6. Alle eigenaars van honden dienen minimaal 30 meter afstand in acht te nemen ten opzichte van aanwezige zeezoogdieren.