Preventie

De federale overheid voert haar strijd op tegen de onveiligheid op gemeentelijk niveau en stelt daartoe middelen ter beschikking. In het kader van die strijd heeft het gemeentebestuur van De Haan een preventiecontract afgesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Preventiewerkers zetten zich in om diverse vormen van criminaliteit te voorkomen.