Aanleg fietspad Nieuwmunster gestart

Gepubliceerd op maandag 25 april 2022 10.07 u.
Op 25 april werd gestart met de aanleg van het nieuwe fietspad langs de Grotestraat tussen De Haan en Nieuwmunster.

De Provincie West-Vlaanderen legt het nieuwe fietspad aan tussen De Haan en Zuienkerke. Zowel de gemeente De Haan als de gemeente Zuienkerke waren al jaren vragende partij voor een veilige fietsverbinding. 

Op het grondgebied van De Haan had het heel wat voeten in de aarde om de nodige percelen te verwerven die nodig zijn voor de aanleg van het fietspad. Slechts twee eigenaars bleken niet bereid tot een regeling in der minne. Voor hen loopt momenteel een gerechtelijke onteigening.

Geplande werken

Het project omvat de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in asfalt met een breedte van 2,5 m over een traject van 3,2 km, langs de Grotestraat in De Haan en de Prins Leopoldstraat in Zuienkerke. Asverschuivingen, middengeleiders, het visueel versmallen van de rijweg door witte belijning en verticale groenelementen moeten zorgen voor een betere verkeersveiligheid.

Het project kadert in een groter geheel waarbij de rijweg wordt vernieuwd en er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd door Farys/TMVW. Verder worden de grachten breder gemaakt zodat ze meer water kunnen opnemen.

De werken verlopen gelijktijdig met de werken in de Grotestraat. Ook daar worden de rijweg en riolering aangepast. Om de bereikbaarheid van de gemeente te verzekeren worden de werken nauw op elkaar afgestemd.

Archeologisch onderzoek

Volgens het archeologisch vooronderzoek zou er tijdens het graven mogelijks een vroege beschaving van Vlissegem aangetroffen kunnen worden. Daarom wordt er bij het project ook een archeologisch team voorzien die de graafwerkzaamheden zal opvolgen.

Kostprijs en termijn

De Provincie West Vlaanderen zal optreden als bouwheer met Farys, de gemeentebesturen en het studiebureau Haegebaert als partners. Het project werd begroot op ongeveer 3,15 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen euro wordt gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen. De Vlaamse Overheid, Farys en de betrokken gemeenten nemen het overige deel van de kosten op zich.

De Grotestraat is vanwege de werken in het centrum afgesloten ter hoogte van de Warvinge. Er wordt een omleiding voorzien. De eerste fase zal tot het najaar van 2022 duren.