Aanpassing meerjarenplan goedgekeurd

Gepubliceerd op donderdag 22 december 2022 10.10 u.
In de gemeenteraad van 15 december werd de aanpassing voor het meerjarenplan voor de gemeente De Haan goedgekeurd. Dankzij een goed financieel beleid en de ingebouwde reserves kan de gemeente de stijgende kosten voor het komende jaar opvangen.

De Covidcrisis, de oorlog in Oekraïne en de hogere inflatie hebben voor inwoners én gemeentebesturen grote gevolgen. Ook in De Haan zijn de energiekosten sterk gestegen, liggen de loonkosten beduidend hoger en pieken de prijzen van heel wat producten en materieel.
 
Dankzij een goed financieel beleid, kan de gemeente De Haan deze stijging echter goed opvangen. Voor werkings- en personeelskosten (‘gewone begroting’), is er in 2023 een totaalbudget van 34.491.786 euro. Voor investeringen, bijvoorbeeld wegenwerken, is voor 2023 een bedrag van 19.638.797 euro ingeschreven. 

Het gemeentebestuur is zuinig en probeert geen nieuwe leningen aan te gaan. Ook heeft de beslissing die aan het begin van de legislatuur genomen werd, om retributies en heffingen automatisch te indexeren, een positieve invloed op het meerjarenplan van de gemeente. Voor personeelskosten werd in de voorbije jaren een reserve ingebouwd. Deze provisie kan nu gebruikt worden om de stijging van de index op te vangen.

Investeringen 

De gemeente blijft ook het komende jaar verder investeren om de gemaakte afspraken van het bestuursakkoord zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

De inhaaloperatie wat openbare werken betreft gaat verder. Denk maar aan Vosseslag, de Grotestraat, de landelijke wegen….

Daarnaast voorziet de gemeente ook een grote investering op het vlak van informatica. Ze wil hiermee een inhaalbeweging maken om voor zoveel mogelijk personeelsleden een laptop ter beschikking te stellen. Thuiswerk tijdens en na Corona heeft aangetoond dat dat nodig is. Bepaalde diensten, zoals Personeel en Ruimtelijke Ordening, hebben ook sterke apparatuur nodig om de zware softwaretoepassingen te draaien.

Dotaties voor politie en brandweer

Ook de gemeentelijke dotaties aan de lokale politie en de hulpverleningszone voor de brandweer werden goedgekeurd. Naast een federale toelage is de gemeentelijke bijdrage immers de belangrijkste financieringsbron van de lokale politie- en de hulpverleningszone. Deze dotaties worden opgenomen in het meerjarenplan van de gemeente en elk jaar opnieuw goedgekeurd door de gemeenteraad.
 
Voor 2023 vroeg de politiezone Bredene/De Haan een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met 12,36%. Ook Hulpverleningszone 1, waartoe het brandweerkorps van De Haan behoort, vroeg een verhoging voor de jaren 2023, 2024 en 2025.
 
Voor zowel de lokale politie als de brandweer zijn de personeelskosten fel toegenomen ten gevolge van de gestegen indexaties in 2022 en de verwachte indexaties voor 2023. Daarnaast heeft de politiezone ook enkele openstaande vacatures. Ook voor deze functies moet budget worden vrijgehouden. De gemeente voorziet dit jaar dus een verhoging in de dotaties.
 
Voor de politiezone Bredene/De Haan voorziet het gemeentebestuur van De Haan voor 2023 een gemeentelijke dotatie van 5.441.834,00 euro. In 2022 bedroeg deze toelage 4.843.807 euro. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen krijgt voor 2023 een gemeentelijke toelage van 987.070,00 euro van De Haan. In 2022 werd aan de Hulpverleningszone 952.115 euro toegekend.