Aanpassingen Duinenweg

Met het oog op de heraanleg van de Grotestraat probeerde het gemeentebestuur, in overleg met de politie, het voorbije jaar aanpassingen van de verkeersstroom uit.

Om alle functies in de Grotestraat in te passen (voetpaden, rijvak, parkeerstrook , fietspaden) volgens de huidige normen, en de veiligheid van de schoolomgeving te verzekeren, bleek eenrichtingsverkeer in de Grotestraat aangewezen.
Het gemeentebestuur beseft dat dit de verkeersdruk op de Duinenweg doet toenemen. Studiebureau Vectris, dat het mobiliteitsplan opstelde voor de gemeente, vond het ook aangewezen dat de rol van de Duinenweg als verbindingsweg versterkt zou worden.

Op zoek naar oplossingen, legde het gemeentebestuur de voorbije tijd een snelheidsbeperking van 30 km/u op in de Duinenweg. Dat deed de gemeente nog nooit buiten de schoolomgevingen.

Tevens liet de gemeente enkele scenario’s uittekenen om wegversmallingen aan te leggen.

Momenteel werden - als proef - 4 wegversmallingen met een voorrangsregeling ingevoerd. Er kwamen 2 extra oversteekplaatsen voor voetgangers bij en er werd een wachtstrook voor het recyclagepark ingetekend.

De ervaringen rond deze proefopstelling zullen dan meegenomen worden op het ogenblik dat de Duinenweg volledig wordt heraangelegd.

In de bijlagen hieronder vindt u de presentatie die aan bod kwam op het infomoment op maandag 12 april 2021.