Aanvraag van een vergunning op een gewestweg

Wil je een stuk het openbaar domein innemen op een gewestweg, dan kan je vragen om een stuk het openbaar domein in te nemen.
Onder het openbaar domein verstaan we voetpad, gelijkgrondse/verhoogde berm, fietspad, parkeerplaatsen, de zeedijk (en, indien nodig en mogelijk, een rijbaan).

Voor de inname van het openbaar domein heb je een toelating nodig.

Gewestweg

  • Blankenbergsesteenweg (N34)
  • Brugse Baan (N9)
  • Brugsesteenweg (N307)
  • Drift (N34y) -> het gedeelte tussen de Nieuwe Rijksweg (N34y) en de Wancourstraat en het gedeelte tussen de Ringlaan (N34) / Koninklijke Baan (N34) en de Nieuwe Rijksweg (N34y)
  • Koninklijke Baan (N34)
  • Nieuwe Rijksweg (N34y)
  • Ringlaan (N34)
  • Vosseslag (N329f) -> het gedeelte tussen de Driftweg en de Koninklijke Baan (N34)

Gaat het om een gewestweg, dan richt je je aanvraag tot de Agentschap Wegen en verkeer en tot de burgemeester van De Haan.

Laat het duidelijk zijn: voor een gewestweg heb je altijd twee vergunningen nodig: van de burgemeester van De Haan én van AWV.

Info voor inname gewestweg:
Afdeling Wegen en verkeer, Duinkerkseweg 10 te 8400 Oostende
T: 059 55 64 90
E: wegen.westvlaanderen.districtoostende@mow.vlaanderen.be