Aanvraag voor lotenverkoop

 De lotenverkoop kan als doel hebben:

  • de aanmoediging van de nijverheid
  • de kunsten
  • enig ander doel van algemeen nut
  • daden van godvruchtigheid of weldadigheid

Voor wie?

Tombola’s kunnen niet ingericht worden voor één bepaalde persoon, enkel voor groepen van personen. De actie moet gebeuren door verenigingen zonder winstoogmerk.

Voorwaarden

Voor lotenverkoop, collecten op de openbare weg of huis-aan-huis is een vergunning verplicht.

Voor het grondgebied van de gemeente De Haan moet een aanvraagformulier worden ingevuld.

Procedure

Aanvragen voor lotenverkoop op het grondgebied van de gemeente De Haan richt u aan het college van burgemeester en schepenen.

Aanvragen voor lotenverkoop die verschillende gemeentes bestrijken in dezelfde provincie richt u aan het provinciebestuur van West-Vlaanderen.

Aanvragen voor lotenverkoop die de provinciegrenzen overschrijden richt u aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.