Actie tegen inbraken in Haanse Concessiewijk

Gepubliceerd op dinsdag 12 maart 2019 11.30 u.

Sinds augustus vorig jaar worden in de Concessiewijk in De Haan regelmatig inbraken gepleegd. Het gaat om de historische villawijk in Anglo-Normandische stijl in het centrum van De Haan, die geprangd ligt tussen de Koninklijke Baan, Nieuwe Rijksweg en de Duinbossen. Kenmerkend voor de wijk is dat er heel wat buitenverblijven zijn.

Precies omdat er heel wat woningen niet permanent bewoond zijn, worden die inbraken ook niet snel opgemerkt. De sociale controle is eerder gering, wat mensen met slechte bedoelingen tamelijk vrij spel geeft. De politie wordt dan op een bepaald tijdstip gevraagd om de vaststellingen te doen, maar de feiten werden vaak al dagen of weken eerder gepleegd. Dat maakt het moeilijk om kort op de bal te spelen.

De politie heeft telkens heel grondig onderzoek gevoerd, er werd extra toezicht gedaan, evenwel zonder het gewenste resultaat. Van enkele ‘verdachten’ die in de loop van het onderzoek naar voor kwamen, kon hun betrokkenheid niet objectief aangetoond worden. 

De teller van de vaststellingen staat ondertussen op 54, waarvan 29 effectieve inbraken en 25 pogingen. Bij tal van die inbraken blijkt dat de dader er gegeten en/of gedronken heeft en dat er behalve de braakschade en de genuttigde voedingswaren geen nadeel was. Bij een beperkt aantal feiten bleek dat de dader er ook verbleven heeft en soms was er wel buit, maar dat was eerder uitzonderlijk. Op een plaats heeft de dader ook de afwas gedaan.

De politie van Bredene/De Haan heeft in dit kader op maandag 11 maart 2019 een grootschalige actie ondernomen om de wijk grondig uit te kammen om zicht te krijgen op eventueel nog niet ontdekte feiten. Anderzijds was het de bedoeling eventuele nieuwe aanwijzingen naar daders te vinden en daders te kunnen betrappen. Er werden zo’n 43 politiemensen ingezet. Bij deze actie konden geen verdachten worden aangetroffen maar werd nog één inbraak en één poging vastgesteld. Het gericht toezicht en het opsporingsonderzoek worden verdergezet.