Voordracht door Magda Devos: Waar komen onze dialectwoorden vandaan?

Tijdens deze taallezing graaft em. prof. dr. Magda Devos in de West-Vlaamse taalgeschiedenis en legt enkele amusante eigenaardigheden van ons dialect bloot.

Magda Devos was hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan Universiteit Gent en doceerde Nederlandse grammatica, dialectologie en naamkunde. Zij is een van de bezielers van het standaardwerk Woordenboek van de Vlaamse dialecten en is redacteur van het tijdschrift Naamkunde en voorzitster van Stichting Achiel De Vos, die plaatsnamen bestudeert en hierover bijdragen publiceert.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Canticleer

Contact

Organisatie

Bibliotheek De Haan

Filter op categorie