Afval- en milieubeheer

Afvalplan

Bij de organisatie van je evenement is het belangrijk dat je maatregelen treft om het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Stel daarom een 'afvalplan' op. Dit is een korte check-up waarin je uitwerkt hoe je het afval van bezoekers, catering en op- en afbouw zal verwerken. Bekijk de afvalfracties die zullen vrijkomen (PMD, glas, papier en karton, rest, ...), de locatie van afvalcontainers op het terrein, de cateringrecipiƫnten, de locatie van drankstanden, afwasplaatsen en inruilstanden voor bekers, de afspraken met standhouders en catering (recyclage, afvalophaling), de medewerkers verantwoordelijk voor afvalinzameling (zwerfvuil) en de wijze waarop je zal sorteren.

Schenk ook aandacht aan preventiemaatregelen (geen overmatige flyers of posters, ...)!

Sanitair en afvalwater

Bekijk de bestemming van het afvalwater. Een sanitaire afvoer wordt opgevangen (bij chemische toiletten) of is aangesloten aan de correcte afvoer op de openbare riolering of een septische put. Afvalwater mag enkel geloosd worden in deksels met het opschrift 'DWA'. Straatkolken of deksels met het opschrift 'RWA' mogen niet gebruikt worden voor het lozen van afvalwater.

Ook interessant