Attest van wettelijke samenwoning

Inhoud

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat u een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd samen met de persoon waarmee u een woning deelt.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Bewijsstukken

Als u het attest zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Procedure

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen

 • plaats en datum van geboorte

 • adres

 • datum verklaring van wettelijke samenwoning

 • plaats waar de verklaring is opgemaakt.

U kunt het attest van wettelijke samenwoning opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook online raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Ook interessant

Externe links