Autodelen

Inhoud

Via een autodeelorganisatie kan je gebruik maken van een elektrische deelauto. De auto heeft zijn vaste plaats op de Markt van Wenduine, ter hoogte van de brandweerkazerne.

Autodelen is een flexibele formule waarbij dag en nacht een auto klaar staat op een vaste standplaats. Wie bij de autodeelorganisatie aangesloten is, kan de wagen reserveren voor de gewenste periode.
Een deelautogebruiker betaalt volgens het gebruik (tijd en kilometers). Van de auto zelf (onderhoud, keuring, administratie,…) hoef je je niks aan te trekken, daar zorgt de autodeelorganisatie voor.

Autodelen biedt een alternatief voor een eigen wagen of voor een vaak minder gebruikte tweede wagen. Dit systeem geeft ook kansen aan jongeren en diegenen die geen eigen wagen kunnen aankopen, en het draagt ook bij tot de verlaging van de hoge parkeerdruk.

Meer info

Voorlopig gaat het om een proefproject waarna een evaluatie volgt. Als de deelwagen een succes blijkt, kunnen er ook deelwagens komen op andere plaatsen in de gemeente.

Externe links