Aziatische hoornaar

Inhoud

De Aziatische hoornaar is een wespachtige die zeer schadelijk is voor de biodiversiteit en de landbouw. Vooral voor bijen vormt deze hoornaar een grote bedreiging. De soort staat dan ook bovenaan de lijst van de te verdelgen insecten in Europa.

Het aantal nesten van Aziatische hoornaars in onze regio stijgt snel. Daarom zijn een groep van een zestal imkers en sympathisanten in onze regio actief bezig met het opsporen van nesten. Ze hebben ook een meldpunt aangemaakt, waar je melding kan maken van een hoornaar of eventueel een nest: Opsporing Aziatische hoornaars Oostende-Bredene-De Haan-Oudenburg.

Ook via het burgerwetenschapsproject Vespa-Watch kan je de verspreiding van de invasieve Aziatische hoornaar op de voet volgen en waarnemingen melden.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot, bijna dubbel zo groot dus als een wesp of honingbij. Als eenvoudig trucje kan je de grootte van een 1 euro muntstuk in gedachten nemen: hoornaars zijn altijd groter dan het muntstuk.

Ze zijn vooral zwart van kleur, maar de kop heeft opvallende oranje plekken. Ook op het achterlijf heeft zij een oranje band en de poten zijn half zwart, half geel van kleur.

De Aziatische hoornaar wordt regelmatig verward met de Europese hoornaar. Deze is groter, vooral roodbruin van kleur, maar heeft meerdere gele banden op het achterlijf. Ook de pootjes zijn volledig in de roodbruine kleur. Deze Europese hoornaar is nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd worden!

Hoe herken je een nest van de Aziatische hoornaar?

De Aziatische hoornaar bouwt twee types nesten: een klein primair nest in de lente en een groot secundair nest vanaf de zomer.

Primair nest

 • Aziatische hoornaars bouwen hun primaire nest van april tot juni.

 • Dit nest is altijd bolvormig, de grootte varieert tussen een tennisbal en een voetbal.

 • Het nest hangt op een plaats beschut tegen regen en wind, bijvoorbeeld binnen in een schuur, een veranda, een tuinhuisje of een houthok, op een zolder of onder het dak van een carport.

Secundair nest

 • Het secundaire nest, zomernest, is bol- tot peervormig.

 • Ze zijn lichtbruin in kleur en worden gemiddeld 50 cm breed en 70 cm groot.

 • De ingang van het zomernest is altijd zijdelings.

 • In de meeste gevallen worden deze in een boomtop gemaakt. Ze zijn daardoor moeilijker om te vinden want ze worden pas zichtbaar als de bladeren van de bomen vallen.

 • Tijdens de zomer en herfst is het nest actief en zijn vliegende hoornaars van en naar het nest te zien. Hoornaars lopen ook op de buitenkant van het nest rond.

Wat moet je doen als je een Aziatische hoornaar of nest ziet?

Wees voorzichtig

Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar nest toe en kan zeer gevaarlijk en in groep uithalen. Hou dus altijd ruim afstand van het nest. Hangt het nest in een tuinhuis, dan is het aangeraden de ruimte niet meer te betreden!

Probeer het nest niet zelf te verwijderen! Professionele verdelgers zijn opgeleid en dragen speciale beschermkledij. Een wespenpak is onvoldoende!

Maak een melding

Heb je een Aziatische hoornaar gezien of hangt er in jouw omgeving een nest, maak een melding op

Probeer ook een foto te maken, want in het beginstadium is het niet altijd gemakkelijk om het onderscheid te zien tussen een nest van een hoornaar of van een andere wesp.

Nadat je melding werd bevestigd volgt daarna de verdelging op kosten van de gemeente.

Meer info

Hoe verloopt de verdere aanpak na een melding op Vespa-watch?

 1. Achter de button ‘Meld een nest’ word je om een aantal gegevens gevraagd (ook foto’s!).

 2. Je melding wordt gecontroleerd. Is het wel Aziatische hoornaar? Dat kan enkele dagen duren.

 3. Blijkt het effectief om Aziatische hoornaar te gaan, dan wordt automatisch de verdelging van dat nest bevolen door een erkende verdelger. Jij hoeft niets meer te doen! De verdelger contacteert je op basis van de gegevens die je achterliet via je melding. De factuur is voor de gemeente.

 4. Opgepast! Tussen jouw melding en de bestrijding kan twee weken tijd zitten. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn. De Aziatische hoornaar is immers een niet-agressieve soort richting mensen (tenzij zijn nest verstoord wordt!).

 5. Ervaar je een nest echter als een acuut gevaar, dan staat het je vrij om zélf de mogelijk snellere verdelging te organiseren via de brandweer (opgepast, die levert niet noodzakelijk deze service) of een verdelger die je zelf aanstelt. Dit doe je dan wel op eigen kosten. Een lijst van erkende verdelgers in Vlaanderen vind je op www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar.

 6. Ook als je de nestverdelging zélf aanpakt, is de melding ervan op vespawatch.be nog nuttig (i.f.v. het behouden van het overzicht op de verspreiding van het insect). Geef bij je melding in het opmerkingenveld duidelijk aan: ‘verdelgd op eigen initiatief’. Zo vermijden we het nodeloos mobiliseren van onze verdelger.