Balans van het beleid

Gepubliceerd op donderdag 7 april 2022 15.29 u.
Het gemeentebestuur maakt de balans op van haar beleid van de voorbije 3 jaar.

Na de verkiezingen van 2018 verankerde het gemeentebestuur van De Haan volgende belangrijke verkiezingsbeloftes in het bestuursakkoord:

  1. Meer inspraak en communicatie
  2. Subsidies zoeken bij de hogere overheden
  3. Dienstverlening verbeteren
  4. Efficiënter besturen
  5. Langetermijnvisies uitwerken

Het bestuur maakte die krachtlijnen concreet in het meerjarenbeleidsplan voor de gemeente, dat meer dan 110 concrete doelstellingen bevat.

Nu de bestuursperiode halverwege is, maakt het gemeentebestuur de balans op. Het overgrote deel van de beleidspunten is gerealiseerd of in uitvoering (ruim 100 van de 110), al zorgde COVID-19 wel voor vertraging.

We geven je graag een overzicht in het document in bijlage!