Bedrijfsafval

Vlarea maakt een duidelijk onderscheid tussen huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen.
> Huishoudelijk afval omvat alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een huishouden.
> Bedrijfsafval is het afval dat dagelijks ontstaat binnen de normale werking van uw bedrijf en waarvan de aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Het betreft dus gemengd afval van o.a. horeca, kantoor, verpakkingen...

Bedrijfsafvalzakken

De bedrijfsafvalzakken hebben net als de huisvuilzakken een inhoud van 75l en worden tegen hetzelfde tarief verkocht. De zakken worden verkocht op rollen van 20 zakken.

Tarieven

€ 1,30/zak - € 26/rol (20 zakken per rol)

Verkooppunten

De Haan-Centrum: gemeentehuis, Leopoldlaan 24 - ma t/m vr, 8-12:00

Wenduine: oud-gemeentehuis, Markt 2 - ma t/m vr, 8:30-12

Bij aankoop ontvangt u een kwitantie.

Ophaling

De ophaling van de bedrijfsafvalzakken gebeurt tegelijkertijd met de ophaling van huisvuil (restafval) van particuliere gezinnen op de dagen vermeld op afvalkalender. De zakken moeten aangeboden worden op de stoep voor uw handelszaak. Raadpleeg de afvalkalender om de dag van ophaling te kennen.

Bedrijfsafvalcontainers

IVBO beschikt over een uitgebreid gamma van containers (140L, 240L, 360L en 1100L).
De container is een ideale opslagruimte en neemt niet veel plaats in beslag.
De container is vervaardigd uit een stevige en milieuvriendelijke kunststof, is weerbestendig en schermt af tegen ongedierte en meeuwen.
De container biedt ergonomische voordelen.
IVBO garandeert u een bedrijfsgerichte serviceverlening.

Verkooppunt

De bedrijfsafvalcontainers worden aangekocht via IVBO.

Ophaling

Voor de lediging van uw bedrijfsafvalcontainer sluit u een abonnement af, het basisabonnement bevat 1 lediging per week en wordt uitgevoerd tijdens de standaardophaling van het huisvuil (restafval) van particuliere gezinnen, zoals vermeld op de afvalkalender. Er zijn meerdere ledigingen per week mogelijk.

U dient uw bedrijfsafvalcontainer aan te bieden op een voor IVBO goed bereikbare plaats (op de stoep voor de handelszaak of woning) of op een in onderling overleg met IVBO te bepalen plaats. Onder bereikbare plaats wordt verstaan: een met een vrachtwagen vlot bereikbare plaats, zodat IVBO de container zonder enig probleem kan ledigen. Indien de container niet op de aangeduide plaats staat, zal de container niet geledigd worden. De bedrijfsafvalcontainer dient onmiddellijk na lediging terug binnen gehaald.

Voor wie?

De bedrijfsafvalzakken zijn uitsluitend bestemd voor de inzameling van bedrijfsafval - vergelijkbaar met huishoudelijk afval - van handelaars en kleine ondernemingen die op weekbasis kleine hoeveelheden bedrijfsafval aanbieden.

De bedrijfsafvalcontainers zijn bestemd voor handelaars en kleine ondernemingen die tijdens de standaardophaling van het huisvuil (restafval) meer dan 2 bedrijfsafvalzakken op weekbasis aanbieden. Enkel de bedrijfsafvalcontainers voorzien van de voorgeschreven sticker, die u jaarlijks na betaling wordt toegestuurd, worden geledigd. De bedrijfsafvalcontainer dient onmiddellijk na lediging terug binnen gehaald.