Beheersplan Concessie en Driftweg 1-12

Waarom een beheersplan?

Sinds de bescherming van de volledige Concessie als dorpsgezicht in 1995 heeft de gemeente De Haan zich steeds actief geëngageerd om het erfgoed in de Concessie te bewaren en op te waarderen.

Het herwaarderingsplan De Haan - Concessie, dat in 2011 werd goedgekeurd en de eigenaars/gebruikers de mogelijkheid gaf om een erfgoedpremie aan te vragen voor hun woning, was geldig voor een periode van 10 jaar. 

De gemeente gaf daarom de opdracht tot het opmaken van een nieuw beheersplan.

Wat is een beheersplan?

Het nieuwe beheersplan geeft aan waar de gemeente met het onroerend erfgoed in de Concessie naar toe wil en hoe ze dat zullen doen. Het beheersplan is ook een leidraad voor eigenaars of gebruikers van het erfgoed, om hen te helpen met het toekomstig onderhoud en de eventuele restauratie van hun pand en tuin. Een goedgekeurd beheersplan geeft bovendien opnieuw de mogelijkheid om een erfgoedpremie aan te vragen. 

Ook voor het beschermd dorpsgezicht ‘Huizenrij Stationsstraat 1, Driftweg 1 tot 12’ werd een beheersplan opgemaakt, zodat ook deze eigenaars voor bepaalde werken een beroep kunnen doen op een financiële ondersteuning. 

Je vindt alle beheersplannen in de bijlagen onderaan deze pagina. 

De nieuwe beheersplannen hebben een looptijd van 24 jaar (2022-2046). 

Procedure

Consultatie eigenaars / gebruikers

De beheersplannen werden aan de eigenaars/gebruikers voorgesteld tijdens een digitale infovergadering op vrijdag 28 januari 2022.

Van 28 januari t.e.m. 11 februari 2022 konden eigenaars/gebruikers van een pand in de Concessie of Driftweg 1-12 de inventarisfiche van hun pand opvragen, nazien en eventueel feedback bezorgen. 

Aanpassing en goedkeuring

Op basis van de feedback van de eigenaars/gebruikers werden de beheersplannen aangepast en goedgekeurd door de Vlaamse overheid. 

Premies aanvragen

Eigenaars/gebruikers kunnen vanaf nu premies aanvragen voor het onderhoud, het herstel en herwaardering van karakteristieke kenmerken van hun woning.

Alle info over het aanvragen van de premies vind je in de bijlagen onderaan deze pagina. 

Meer info

Voorwaarden financiële tussenkomsten: www.onroerenderfgoed.be/standaardprocedure-voor-een-erfgoedpremie 

Aanvraag standaardpremie: www.onroerenderfgoed.be/e-loket

Bijlagen