Wonen/huisvesting

Tegen onderstaande kun je een klacht indienen bij de provinciegouverneur. Het bewijs daarvan schorst de opname in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO) en dit tot de klachtenprocedure volledig is afgerond. Als de provinciegouverneur een definitief antwoord over de klacht heeft bezorgd, kun je bij de minister van Wonen in beroep gaan tegen de opname in VIVOO. Daarvoor moet je een beroepschrift indienen bij de minister, binnen dertig dagen na de ontvangst van het antwoord van de provinciegouverneur.

Het besluit ligt ter inzage aan de infobalie aan de infobalie van de dienst Wonen op de 1e verdieping van het gemeentehuis, Leopoldlaan 24 in De Haan. De infobalie is open voor het publiek, op afspraak, tijdens de werkdagen van 9u tot 11u45, ’s zaterdags uitgezonderd.