Omgevingsvergunning: openbaar onderzoek en bekendmaking

De dossiers inkijken en informatie bekomen over de dossiers kan bij het gemeentebestuur De Haan, dienst Ruimtelijke Omgeving, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan. 
De infobalie is enkel op afspraak open. Maak tijdig je afspraak op het nummer 059/24 21 29. 
(Elke werkdag van 08.00 - 11.45 uur en van 13.00 - 16.30 uur)

Je kan de dossiers ook digitaal inkijken via het inzageloket.

Standpunten, bezwaren of opmerkingen over de aanvragen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief op hogervermeld adres of via het omgevingsloket.