Belvedèretoren prijkt terug op het gemeentehuis

Gepubliceerd op vrijdag 5 mei 2023 11.30 u.
De volledig restaureerde Belvedèretoren staat terug op het gemeentehuis van De Haan. Daarmee is het hoogste punt van het gebouw afgewerkt!

Het gemeentehuis van De Haan ondergaat momenteel een grondige restauratie. Het was door onder meer vocht en betonrot aan een grondige opknapbeurt toe. De Vlaamse overheid kwam hiervoor met een subsidie over de brug. Het dak wordt vernieuwd, de galerij hersteld en de gevels krijgen een nieuwe pleister- en verflaag.

De werken gingen eind 2021 van start. In de eerste fase werd de achterzijde van het gebouw aangepakt. Momenteel zijn de zuid- en de voorgevel aan de beurt. Naast de gevel wordt ook het dak volledig vernieuwd, om verdere waterinsijpeling te vermijden.

Op 28 maart 2023 werd de iconische belvedèretoren van het dak afgenomen, om hersteld te worden in het atelier van de aannemer.

De belvedère is één van de oudste erfgoedelementen van het pand. Het dak van het gemeentehuis had initieel een andere vorm, die doorheen de tijd werd aangepast. Ook de dakkapellen werden doorheen de geschiedenis en verschillende bestemmingen verbouwd. De belvedère daarentegen was al vanaf de bouw van het pand aanwezig en is altijd het hoogste punt -als het ware de kroon- van het pand geweest.

Het is een typisch stijlelement binnen de cottage architectuur, omdat het enerzijds de verticaliteit en het speelse karakter van deze stijl benadrukt. Anderzijds herkennen we er ook de typische voorliefde voor gedecoreerd hout in terug. Langs de kust vinden we onder andere in De Panne en Koksijde hier en daar nog constructies met kleinere belvedères terug, maar de belvedère van het gemeentehuis in De Haan is omwille van zijn omvang toch één van de meer opvallende voorbeelden. Gelegen in het hartje van de Concessie, waar we in de individuele panden ook hier en daar decoratieve torentjes, dakruitertjes en kleine belvedères terugvinden, is de belvedère van het gemeentehuis één van de meest beeldbepalende elementen van het pand, en bij uitbreiding dus ook het omliggend dorpsgezicht.

Vandaag werd de toren terug op het dak geplaatst. Hij ziet er terug als nieuw uit en schittert in groen en wit. Deze kleuren zijn niet toevallig gekozen maar kwamen er na uitvoerig onderzoek door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

In tegenstelling tot de voormalige, uniforme kleurstelling, wordt de gerestaureerde belvedère teruggeplaatst met een tweekleurige afwerking conform het beeld op historische foto’s. Het erfgoedelement krijgt dus zijn originele kleur terug.

Met het terugplaatsen van deze belvedèretoren is tevens het hoogste punt van het gebouw afgewerkt, iets wat in de bouwsector traditioneel gevierd wordt. 

De restauratie van de rest van het gebouw en ook het heraanleg van de directe omgeving er rond, zal nog tot het einde van het jaar duren.