Bestrijding invasieve exotische struiken

Gepubliceerd op woensdag 30 september 2020 14 u.
Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid voert vanaf 15 september 2020 werken uit om invasieve exotische struiken te bestrijden in de kustduinen.

Deze struiken verdringen onze streekeigen plantensoorten. Zo verdwijnt heel wat waardevolle natuur, zoals duingraslanden, stuifduinen of vochtige duinpannes met orchideeën.

Invasieve exotische struiken?

Invasieve exotische struiken zijn struiken die hier van oorsprong niet thuishoren. De planten werden door toedoen van de mensen geïntroduceerd buiten hun normale verspreidingsgebied. Sommigen van deze struiken vertonen een invasief karakter, dat wil zeggen dat de planten zich sterk beginnen uitbreiden en schade veroorzaken aan onze eigen natuur.

Probleem aan de kust

Aan onze kust overwoekeren dergelijke struiken onze stuivende duinen, duingraslanden, mosduinen, vochtige duinpannes, duinbossen,...

Invasieven kunnen zeer uitgestrekt voorkomen, soms wel hectares groot. Door de veroorzaakte beschaduwen verdwijnt ook de waardevolle ondergroei, waar heel wat diersoorten van afhankelijk zijn.

Aanpak

Concreet komen in De Haan de duinen tussen Blankenberge en Wenduine aan bod. Ook in
de duinbossen tussen Wenduine en De Haan-Centrum zullen werken uitgevoerd worden.

Op sommige plaatsen zullen zandschermen geplaatst worden om zandoverlast door verstuiving tegen te gaan. De schermen moeten bovendien ook recreanten weren uit de zones waar de natuur zich moet ontwikkelen. In bepaalde zones zal aansluitend op de verwijdering van exoten ook helmgras aangeplant worden om het zand daar beter vast te houden, op andere plaatsen mag het struweel weer spontaan dichtgroeien of kan andere natuur (zoals soortenrijke duingraslanden) ontstaan.

Het einde van de werken is voorzien voor 31 maart 2021.

Meer info

https://www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-planten

https://www.natuurenbos.be/exotenoostkust