Bibliotheekraad

Het beheersorgaan van de openbare bibliotheek begeleidt de werkzaamheden van de bibliotheek. Het beheersorgaan adviseert tevens m.b.t. het beheer van andere culturele gebouwen in de gemeente. De leden zijn afgevaardigden van de politieke fracties, het verenigingsleven en deskundigen.

Voorzitter:
Bart Goethals (Bewust '12)

Ondervoorzitter:
Roger Deswelgh (Bewust '12)

Bevoegde schepen:
Rudi Cattrysse

Leden:

Politieke fracties:
Christiane Knudde (L.B.)
Dirk Adriaenssens (N-VA/Samen)
Johannes Hamaeckers (Bewust '12)
Marijke Desmet (Bewust '12)

Sociale-Culturele Verenigingen:
Winy Limbach (Femma)
Eva Van den Bogaert (Humanistisch Vrijzinnige Vereniging)
Carine Ostyn (Heemkring Tussen Noordee en Noordzee)
Juliette Van Roy (Natuurpunt)

Vertegenwoordiging strekkingen:
Carlo D’Abbenigno (vrijzinnig)
Brigitte Baeten-Hochs (confessioneel)
Rietje Vanhaecke (neutraal)

Gecoöpteerd:
Paul Top

Deskundigen:
Natalie Decrock
Ginette Pollet

Cultuurfunctionaris:
Dennis Bouwens

Bibliothecaris:
Ronny Vandaele