Haal je gratis Billenkarrenboekje ‘Trappen aan zee’!

Gepubliceerd op maandag 28 september 2020 17 u.
Kusterfgoed verdiepte zich in de traditie van de billenkarren en verzamelde foto’s, herinneringen en verhalen. De mooiste verhalen werden gebundeld in een toffe publicatie ‘Trappen aan zee’.

Wie met kinderen ooit een paar dagen aan de kust verbleef, heeft zeker al eens een ‘billenkar’ gehuurd. Pret verzekerd, maar je legt er best geen al te grote afstanden mee af. Al meer dan 100 jaar wordt er aan de kust al lustig getrapt.

De gocarts zijn onlosmakelijk verbonden met de kust. De traditie om op de dijk een ritje op de billenkar te maken, de evolutie in de techniek van de kustrijwielen en de verhalen van lokale ondernemersfamilies die de afgelopen decennia hun brood verdienden met de verhuur ervan, is immaterieel cultureel erfgoed, typisch voor onze kust. Daarom ging Erfgoedcel Kusterfgoed met dit thema aan de slag. Er werden billenkarrenverhuurders en -gebruikers geïnterviewd, billenkarren geïnventariseerd en oude foto’s ingescand die nu op Beeldbank Kusterfgoed (www.beeldbankkusterfgoed.be) bewaard worden.

In ’Trappen aan zee’ zijn de mooiste verhalen en foto’s gebundeld. Het boekje is gratis verkrijgbaar in de bibliotheek en het infokantoor en bij de erfgoedcel. Het boekje is ook online raadpleegbaar op www.kusterfgoed.be/trappenaanzee.

Wie nog leuke herinneringen heeft aan billenkarren, mag die altijd bezorgen aan Kusterfgoed via info@kusterfgoed.be. Billenkarrenfoto’s kan je uploaden via Beeldbank Kusterfgoed of gratis laten inscannen door de erfgoedcel. Meer informatie op www.kusterfgoed.be/trappenaanzee.