Brede weersverzekering

Inhoud

Met een brede weersverzekering kunt u zich als land- of tuinbouwer met een open teelt (bv. fruit, akkerbouw, …) bij een private verzekeraar verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden.

Voorwaarden

Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de weersfenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Heeft uw verzekerde teelt schade geleden, dan kunt u bij de verzekeringsmaatschappij aankloppen voor een schadevergoeding.

Sinds 2020 betaalt de Vlaamse overheid een premiesubsidie uit als u een erkende brede weersverzekering afsluit (GLB).

Hebt u schade, dan behandelt de verzekeringsmaatschappij uw dossier: daar komt de Vlaamse overheid niet in tussenbeide. Schade na een gebeurtenis die door de Vlaamse Regering als ramp werd erkend, wordt behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

Regelgeving

Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid