Budgetbegeleiding

Inhoud

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij je advies en steun kan krijgen en waarbij je zelf jouw budget beheert. Als je schulden hebt, kan je ook hiervoor juridisch advies krijgen.

Voorwaarden

  • Je vindt het moeilijk om jouw inkomsten en uitgaven te beheren.
  • Je wilt hier graag professionele hulp bij.
  • Je wilt wel zelf volledig blijven beslissen waaraan je jouw budget besteedt.

Meer info

Je kan hiervoor terecht bij jouw OCMW of CAW.

Bij budgetbegeleiding beheer je zelf jouw budget. Je wordt hierbij in raad en daad bijgestaan door een maatschappelijk werker. Je ontvangt dus zelf jouw inkomsten en voert zelf alle betalingen uit. De maatschappelijk werker helpt met het opmaken van een budgetplan, een inventaris van jouw schulden, geeft advies, biedt persoonlijke ondersteuning…