Captatie- en recreatieverbod door blauwalgen

Gepubliceerd op vrijdag 13 september 2019 11 u.

Er werd op 9 september een vermoeden van de aanwezigheid van blauwalgen in de Noordede vastgesteld. Na microscopisch onderzoek door de VMM bleek dat er inderdaad toxische blauwalgen aanwezig zijn. Bijgevolg is het verboden water te capteren uit de Noordede tussen de grens met Bredene (Clemensheulestraat) en de grens met Jabbeke (Vijfwege) voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee, binnen een straal van 100 m van de drijflaag. Ook is elke vorm van recreatie zoals kajakken, kanovaren, vissen, ... verboden in deze zone.

Overtredingen zullen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.