Catering

Eten

Brandveiligheid

Catering, eten of foodtrucks op je evenement? Zorg ervoor dat je in orde bent met brandveiligheid en voedselveiligheid. Denk aan het type catering (bv. eigen eetstanden, privécatering, foodtruck, ...) en aan de bereidingswijze (bv. gebruik gasflessen, frituur, barbecue, ...)

Voorwaarden

Privéstandhouders die catering of verkoop van eten voorzien op het evenement, moeten in het bezit zijn van de volgende documenten:

  • machtiging ambulante handel (leurkaart)
  • erkenning FAVV i.h.k.v. de wetgeving op voedselveiligheid
  • keuringsattest voor gas- en elektriciteit

Vraag deze documenten zeker op bij de standhouders!

Voedingsrecipiënten

Vlaamse overheden en lokale besturen zijn sinds 1 januari 2022 verplicht om alle bereide voedingsmiddelen in herbruikbaar cateringmateriaal te serveren. Wegwerpborden, -kommetjes, -schaaltjes en -bestek zijn niet langer toegelaten. Deze uitbreiding is niet van toepassing op privé-organisatoren.

Drank

Dranken en leeftijdsgrenzen

Je kan verschillende types drank aanbieden op je evenement. Als organisator moet je erop toezien dat er geen alcohol geserveerd wordt aan personen die onder de toegelaten leeftijdsgrens vallen.

Niet-alcoholische dranken: bv. water, frisdrank, koffie

Gegiste alcoholische dranken met een alcoholpercentage van maximum 22% vol.: verboden voor personen <16 jaar, bv. wijn, porto, bieren

Gedistilleerde sterke dranken en gegiste alcoholische dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22% vol.: verboden voor personen <18 jaar, bv. whisky, gin, jenever

Drankrecipiënten

Sinds 1 januari 2020 mogen organisatoren drank niet langer in eenmalige drankrecipiënten schenken. Wegwerpmateriaal is enkel toegelaten indien de organisator 95% van de verpakkingen inzamelt voor recyclage. Voor overheden geldt de 95%-maatregel niet. Zij zijn altijd verplicht om drank in herbruikbare recipiënten te schenken op events.