Collectieve renovatiebegeleidingspremie

Inhoud

Wilt u uw woning energiezuiniger maken maar hebt u geen zin in al het werk dat dit met zich brengt? Dan kunt u ook samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject.

Zo'n project wordt geleid door een projectbegeleider of BENOvatiecoach, die een groot deel van uw taken zal overnemen. De projectbegeleider zorgt ervoor dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd. In ruil krijgt de projectbegeleider een vergoeding. Als deelnemer krijgt u geen extra premie, maar u hebt wel recht op de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie. De BENOvatiecoach helpt u bij het aanvragen van deze premies.

Voorwaarden

Procedure

Deelnemen?

Deelnemen kan rechtstreeks via een projectleider (BENOvatiecoach) naar keuze. Op de lijst van projectbegeleiders (BENOvatiecoaches) ziet u wie in welke regio actief is en hoe u contact kunt opnemen.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010

Financiële voordelen

  • De projectbegeleider krijgt een vergoeding van maximaal 600 euro per woning of wooneenheid. In appartementsgebouwen daalt die premie vanaf de 6dewooneenheid naar 100 euro per wooneenheid.
  • Elke deelnemer heeft recht op de premie van de uitgevoerde maatregelen en eventueel ook de totaalrenovatiebonus. De projectbegeleider helpt u met de aanvraag hiervan.