College van burgemeester en schepenen

Besluitenlijsten en uittreksels

Raadpleeg de besluitenlijsten en uittreksels van het Schepencollege (vanaf 30 juni 2021)

Raadpleeg het archief van de agenda (dagorde), notulen en uittreksels van het Schepencollege (t.e.m. 30 juni 2021)

Klachten

Er is mogelijkheid om klacht in te dienen tegen een besluit bij de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Ga naar de klachtenwegwijzer

Samenstelling

Wilfried Vandaele Lijst Burgemeester

Contact
Adres
Warvinge 17 , 8421 De Haan

Functies

Burgemeester
 • Politie
 • Brandweer
 • Externe preventie
 • Openbaar domein
 • Strand
 • Communicatie en informatiebeheer
 • Ruimtelijke ordening
 • Huisvesting en woonbeleid
 • Patrimonium
 • Onroerend erfgoed
 • Erediensten

Rudi Cattrysse Lijst Burgemeester

Contact
Adres
Vosseslag 13 , 8420 De Haan

Functies

1ste schepen
 • Burgerlijke stand
 • Bevolking
 • Vreemdelingenzaken
 • Cultuur
 • Bibliotheek
 • Roerend erfgoed

Marleen Bouwens-De Soete Samen Voluit

Contact
Adres
Nieuwe Steenweg 146 , 8420 De Haan

Functies

2de schepen
 • Toerisme en evenementen
 • Lokale economie
 • Afvalbeheer
 • Mobiliteit
 • Openbare werken
 • Nutsvoorzieningen

Christine Beirens Lijst Burgemeester

Contact
Adres
Velasquezlaan 2 , 8421 De Haan

Functies

3de schepen
 • Financiën
 • Personeel en HRM
 • Interne preventie
 • Werken in eigen beheer
 • Informatica

Hilde Dhont Lijst Burgemeester

Functies

4de schepen
 • Jeugd
 • Initiatief Buitenschoolse Opvang
 • Kinderopvang en speelpleinwerking
 • Onderwijs
 • Sport en recreatie
 • Reddingsdienst
 • Leefmilieu
 • Groenbeleid
 • Landbouw
 • Dierenwelzijn
 • Energie en duurzaamheid

Marleen Schillewaert-Vercruyce Lijst Burgemeester

Contact
Adres
Uitkerksestraat 4 , 8420 De Haan

Zitdagen:

Gemeentehuis De Haan-Centrum · Lokaal 00.11
ma, di, do, vr: 8-9:00
wo op afspraak 

Oud-Gemeentehuis Wenduine
do: 9:30-10:30 

Sociaal Huis Wenduine
ma: 9:30-11:30
do: 10:30-11:30
vr: 10:45-11:30

Ontmoetingscentrum Kerklommer (Kapellestraat 7 - De Haan-Centrum)
vr: 9:30-10:30 - enkel op afspraak

Functies

5de schepen + Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • Sociale zaken en welzijn
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Gezondheidsbeleid

Kimberley Carton

Contact
Adres
Leopoldlaan 24 , 8420 De Haan
Tel.

Functies

Algemeen directeur

De algemeen directeur (vroeger: gemeentesecretaris) is belast met de algemene leiding van de gemeentelijke diensten, bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege voor, maakt daar verslagen van, en coördineert de uitvoering van de beslissingen.