Beschermd dorpsgezicht “De Concessie” – Opmaak beheersplan

Gepubliceerd op dinsdag 4 augustus 2020 17.02 u.

In 2011 werd het “herwaarderingsplan” opgemaakt en goedgekeurd voor het beschermde dorpsgezicht “De Concessie”. De geldigheidsduur van het plan loopt af op 5 december 2021.

Het schepencollege van De Haan heeft het studiebureau Erfgoed en Visie belast met de opmaak van een nieuw plan, thans “beheersplan” genaamd, voor de daaropvolgende periode van 24 jaar.

Vanaf augustus zullen medewerkers van het studiebureau aan het werk zijn in de Concessiewijk (foto’s maken, opmetingen doen…).

Te gepasten tijde zal een infomoment gehouden worden waarop de aanpak van het beheersplan zal worden toegelicht aan eigenaars en bewoners.