De Haan maakt als eerste ‘de Click’

Gepubliceerd op dinsdag 15 september 2020 15.30 u.
Pilootproject in samenwerking met Fost Plus stimuleert buitenshuis sorteren.

Het gemeentebestuur van De Haan en Fost Plus slaan de handen in elkaar voor een ambitieus project om de gemeente netjes te houden. De Click zet inwoners, tweedeverblijvers en toeristen aan om hun afval ook buitenshuis in de juiste afvalbak te gooien. Daarvoor is een innovatieve webapplicatie ontwikkeld. Door elke verpakking die je opraapt of zelf in de juiste afvalbak gooit, te scannen met je smartphone spaar je ‘Circular UCoins’. Die kan je bij de lokale handelaars verzilveren. De Haan wil zo een voorbeeldgemeente zijn aan de Vlaamse kust inzake openbare netheid en recyclage van verpakkingen.

Mentaliteitswijziging

Het project steunt op drie assen: een mentaliteitswijziging inzake zwerfvuil, het versterken van de infrastructuur en de logistiek om afval in te zamelen, en de participatie van elk individu. De Circular UCoins die je spaart door te ‘clicken’, verruil je voor extra’s bij aankoop in deelnemende winkels of bij een bezoek aan de horeca. Zo bedanken we wie het goed doet.

“We willen dat mensen de mentale ‘click’ maken zodat zwerfvuil uit het straatbeeld verdwijnt”, zegt Patrick Laevers, managing director bij Fost Plus. “De Click is de ontbrekende schakel om dit te realiseren en is complementair aan onze reeds bestaande initiatieven om buitenshuis meer verpakkingsafval te capteren. Zo komen we weer een stapje dichter bij de realisatie van onze ambitie: een circulaire economie voor verpakkingen.”

Pilootproject

De Haan is de eerste gemeente die de Click implementeert. Het project loopt gedurende 1 jaar op het grondgebied van De Haan en wordt in die periode voortdurend gemonitord en bijgestuurd.

Hoe werkt het?

Via de app van de Click scan je de barcode van elke verpakking die je buitenshuis zelf opraapt en in de juiste afvalbak gooit. Zo spaar je Circular UCoins die ingewisseld kunnen worden tegen voordelen bij de lokale handelaars. De afvalinfrastructuur werd hiervoor onder handen genomen. Naast de dubbele afvaleilanden voor PMD en restafval zoals je die bijvoorbeeld op het strand vindt, werden op strategische plaatsen in straten en op pleinen afvalbakken opvallend aangekleed. Afval dat daarin ongescheiden wordt ingezameld, gaan we voorsorteren zodat de verpakkingen maximaal gerecupereerd worden voor recyclage. Beide trajecten kaderen in de strategie van Fost Plus om het buitenshuis ingezamelde PMD te verdubbelen tegen 2023. Tijdens specifieke evenementen of activiteiten zetten we extra teams in om iedereen aan te zetten te ‘clicken’.

Voor meer informatie, bezoek www.the-click.be en www.the-click.app om de app te downloaden.