De Haan wil geen kabels in de duinen

Gepubliceerd op dinsdag 2 juli 2019 15.35 u.
De Haan ziet liever geen elektriciteitskabels van de windmolenparken aan land komen op haar grondgebied. De Milieu- en natuurraad stelde dat het geen goed idee om deze doorheen het waardevolle duingebied in te graven. Het schepencollege sluit zich nu aan bij dit standpunt.

Op 29 maart 2019 keurde de Vlaamse regering de start- en procedurenota voor het project Ventilus goed. Met dit project wil netbeheerder Elia elektriciteit van de extra te bouwen windmolenparken op zee aan land brengen. Burgemeester Wilfried Vandaele: “Momenteel komen de kabels van de bestaande windmolenparken aan in Zeebrugge, maar Elia zoekt nu een extra plaats. Mogelijkheden zijn opnieuw Zeebrugge, Oostende of 4 plaatsen in De Haan.”

Het publiek kreeg de voorbije maanden de kans om voor het eerst te reageren op de plannen. Elia belegde daarvoor 10 informatiemomenten. In De Haan zouden enkele proefboringen gebeuren voor de zomer en enkele na de zomer.

De Milieu- en Natuurraad van De Haan nam op 13 juni een standpunt in over het dossier: omdat de mogelijke aanlandingsplaatsen in De Haan zich in kwetsbaar duingebied bevinden, is de raad daartegen gekant. Die argumenten gelden niet voor Zeebrugge en Oostende en Oostende biedt het voordeel dat de kabel dan ondergronds richting Brugge kan en dat de bestaande luchtleidingen boven de poldergraslanden verwijderd zouden worden.

Wilfried Vandaele: “Op 28 juni sloot het schepencollege van De Haan zich aan bij dat standpunt, dat meteen ook werd overgemaakt aan Elia.”