De Haan wordt pleegzorggemeente

Gepubliceerd op donderdag 28 november 2019 12 u.
De Haan is een warme en kindvriendelijke gemeente, die kansen geven en grijpen stimuleert en ondersteunt.

Als ‘pleegzorggemeente’ wil De Haan het maatschappelijk draagvlak voor Pleegzorg West-Vlaanderen in De Haan vergroten zodat alle kinderen, die niet (meer) thuis kunnen wonen de kans krijgen om op te groeien in een gepaste thuisomgeving.

Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een gepaste thuisomgeving voor iedereen die (niet) meer thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. In West Vlaanderen zijn er momenteel meer dan 900 pleeggezinnen, samen vangen zij meer dan 1200 kinderen en (jong)volwassenen met een beperking op. Toch is er dringend nood aan extra pleeggezinnen, momenteel staan er ongeveer 200 kinderen en jongeren op de wachtlijst in West-Vlaanderen. Voor hen werd er momenteel nog geen plekje in een gezin gevonden. Daarom roept Pleegzorg West-Vlaanderen de steun van de Vlaamse gemeente- en stadsbesturen in met als gezamenlijk doel: Pleegzorg West Vlaanderen lokaal meer bekend te maken en Vlaamse gezinnen warm maken voor pleegzorg.

Dat wil ook de gemeente De Haan erkennen en ondersteunen door pleegzorgvriendelijke maatregelen te treffen. De gemeente engageert zich onder meer om Pleegzorg beter bekend te maken in de gemeente door affiches op te hangen, folders beschikbaar te stellen, infomomenten te organiseren, bezoekersruimte ter beschikking te stellen,…

Om dit officieel te bezegelen, overhandigt Pleegzorg West-Vlaanderen de gemeente De Haan op vrijdag 13 december om 9u het officiële ‘Pleegzorglabel’. De officiële uitreiking van het ‘Pleegzorglabel’ gaat door in het bureel van de burgemeester in het gemeentehuis, Leopoldlaan 24.