De Veiligheidsmonitor

Gepubliceerd op woensdag 22 september 2021 10.56 u.
Via deze veiligheidsmonitor kunnen inwoners van De Haan, die via een steefproef gekozen worden, hun mening kunnen geven over de veiligheid in onze gemeente, hun onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

400.000 personen werden op toevalligerwijze geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze gemeente. Heb je een vragenlijst ontvangen? Neem dan zeker je tijd om de vragen van de enquĂȘte te beantwoorden. Jouw medewerking is immers van groot belang!

Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Jouw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De resultaten worden begin 2022 verwacht.

Alvast bedankt voor jouw eventuele deelname!