Dienstencheques

Inhoud

Vlaamse dienstencheques zijn een betaalmiddel waarmee u iemand kunt betalen voor huishoudelijk werk bij u thuis. U kunt dat tegen een voordelig tarief doen omdat de Vlaamse overheid een deel van de loonkosten bijpast.

Voorwaarden

Wie mag betalen met dienstencheques?

Om iemand met dienstencheques te kunnen betalen, moet u:

  • meerderjarig zijn

  • een natuurlijk persoon zijn (dus geen bedrijf, vzw …)
  • in Vlaanderen wonen. Dat betekent dat uw hoofdverblijfplaats, het adres waarmee u in het rijksregister geregistreerd staat, in het Vlaamse Gewest ligt.

Waarvoor mag u dienstencheques gebruiken?

U mag dienstencheques alleen gebruiken voor het betalen van activiteiten binnen- of buitenshuis die te maken hebben met uw eigen huishouden. Het gaat om:

  • huishoudhulp: dus niet voor klussen als een toilet repareren, elektriciteitswerken, schilderen, tuinieren, kleine verbouwingswerken, babysitten, opvang van bejaarden...
  • hulp in de privésfeer: dus niet voor hulp in een professionele omgeving, zoals voor het schoonmaken van de wachtzaal van uw praktijk.

Geldigheidsduur

Dienstencheques zijn 12 maanden geldig.

Procedure

Schrijf u in bij Pluxee

Als u het systeem van dienstencheques wilt gebruiken, moet u zich inschrijven bij Pluxee. De inschrijving is gratis en kan zowel online als op papier. Als u ingeschreven bent, ontvangt u een gebruikersnummer.
Bij uw inschrijving moet u ook kiezen of u wilt werken met elektronische of met papieren dienstencheques.

Kies een erkende onderneming

Zodra u ingeschreven bent, neemt u contact op met een erkende onderneming in uw buurt.

Bestel uw dienstencheques

U kunt uw dienstencheques op verschillende manieren bestellen: via uw Beveiligde Zone, via de Pluxee-app, via uw Belfius- of KBC-bankapp of met een overschrijving van het juiste bedrag voor het aantal gewenste cheques naar de rekening van Pluxee.

U bestelt altijd minimaal 10 dienstencheques en betaalt dus altijd minimaal 90 euro (of 100 euro als u dat jaar al meer dan 400 dienstencheques hebt besteld). Let erop dat u het juiste bedrag overschrijft. Na betaling ontvangt u uw dienstencheques, in uw elektronische portefeuille of via de post.

Jaarlijkse aankooplimiet

Het aantal dienstencheques dat u kunt aankopen, is beperkt: er bestaat een quotum per kalenderjaar, afhankelijk van uw situatie.

  • Als individuele gebruiker mag u maximaal 500 dienstencheques aankopen (400 cheques tegen 9 euro en de overige 100 cheques tegen 10 euro).
  • Het maximum voor een gezin (alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres) is 1.000 cheques (800 cheques tegen 9 euro en de overige 200 cheques tegen 10 euro).

Bepaalde gebruikersprofielen hebben recht op een hogere aankooplimiet per kalenderjaar: eenoudergezinnen, personen met een beperking en bejaarden mogen 2.000 dienstencheques aankopen tegen 9 euro.

Bent u zelfstandige? Bent u onlangs bevallen en wilt u na uw bevallingsrust weer aan het werk gaan? Dan hebt u via uw socialeverzekeringsfonds recht op 105 gratis dienstencheques in het kader van ‘moederschapshulp’.

Bevestig de prestaties en betaal

Uw hebt dienstencheques aangekocht en een huishoudhulp levert voor u een prestatie. Wat gebeurt er daarna?

Hoe betaal ik mijn huishoudhulp met elektronische dienstencheques?

Hoe betaal ik mijn huishoudhulp met papieren dienstencheques?

Volmacht

Als u de dienstencheques wilt beheren van iemand die dat niet zelf kan, dan kunt u een volmacht vragen om zijn account te beheren.

Regelgeving

  • Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen
  • Koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.

Financiële voordelen

U betaalt als particulier 9 euro per gepresteerd uur.

Daarnaast krijgt u een belastingvermindering van 1,8 euro per dienstencheque op de 174 eerste dienstencheques die u hebt gekocht per persoon per fiscaal jaar. Een dienstencheque van 9 euro kost u daardoor na de belastingvermindering in werkelijkheid nog 7,2 euro.

U vindt alle informatie over de fiscale aftrek van dienstencheques op de website van Pluxee.

Fiscaal attest

Jaarlijks, vanaf 1 maart, stuurt Pluxee u een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen. Uw attest is ook beschikbaar in uw Beveiligde Zone en in Mijn Burgerprofiel bij ‘Attesten en vergunningen’ (rechtsboven klikken op ‘Aanmelden’, daarna nog eens klikken op uw naam).

Ook interessant