Dieren

Op deze pagina: 

 1. Dierenparken
 2. Honden
 3. Meeuwen
 4. Houden van neerhofdieren
 5. Padden
 6. Paarden
 7. Ratten in de tuin / op het openbaar domein
 8. Verloren gelopen huisdieren
 9. Wespennest
 10. Zwaluwen
 11. Zwerfkatten
 12. Zeehonden

Dierenparken

 • Dierenparkje Wenduine: Park Leopold II.
 • Dierenparkje De Haan-Centrum: Driftweg ter hoogte van Henri Pitterylaan.

Problemen melden in het dierenparkje:

neem tijdens de kantooruren contact op met de Dienst Milieu:
T: +32(0)59 24 21 28
E: milieudienst@dehaan.be

Bij dringende interventies kan je op andere tijdstippen contact opnemen met de lokale politie:
T: +32(0)59 33 33 16

Honden

Door de COVID-19-maatregelen gelden in juli en augustus volgende richtlijnen voor honden op het strand.

 • In de zone ter hoogte van het Zeepreventorium (zone tussen de Vosseslag en het Zeepreventorium) en in de zone Harendijke zijn honden op het strand toegelaten. Beide zones zijn bereikbaar via de bruggen Golfbrug en Wrakhoutbrug.
 • In de andere zones geldt een strandverbod voor honden van 10.00 uur tot 19.00 uur.
 • Honden hoeven in deze zones niet aan de leiband. Hondenbaasjes moeten wel in het bezit zijn van een hondenpoepzakje dat in de straatvuilbakken of in de hondenpoepafvalbakken kan gedeponeerd worden.

Op andere publiek toegankelijke plaatsen, ook in de duinbossen, moeten honden aan de leiband gehouden worden. Enkel leibanden met een maximale lengte van 1,50 meter zijn toegestaan.

Honden zijn niet toegelaten in openbare gemeentegebouwen en op begraafplaatsen.

Hondenlosloopzones

Een hondenweide is een afgebakende, omheinde groenzone waar honden onder toezicht van hun baasjes in alle veiligheid vrij mogen rondlopen en spelen. Hondenpoep dient uiteraard opgeruimd te worden.

Waar vind je hondenweides?

 • Parking Kennedyplein, wijk Vosseslag.
 • Haneveld, Nieuwe Steenweg in De Haan.
 • Haneveld, Lindenlaan in De Haan.

Meeuwen

Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust, komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. Een meeuw is een beschermde vogelsoort. Vandaar enkele vuistregels:

 • Relativeer de overlast. Meeuwen zijn onlosmakelijk verbonden met de zee en de kust.
 • Verjaag broedende meeuwen enkel op plaatsen waar ze overlast veroorzaken.
 • Vernietig nooit eieren: het mag niet en bovendien helpt het niet. De meeuwen leggen zo weer nieuwe eieren.
 • Voeder de meeuwen niet. Dit is verboden. Op zee is er voldoende eten.
 • Voorkom afval: zet je vuilniszak pas buiten vanaf 5 uur ’s ochtends op de dag van ophaling.
 • Voorkom nestvorming op daken. Verwijder mogelijk nestmateriaal (takjes, mos, bladeren) van je dak. Dit is de taak van de eigenaar (en niet van de brandweer).
 • Op risicoplaatsen (schouwen, dakrand, dakramen) kan je pinnen plaatsen, vooral op platte of licht hellende daken die geschikt zijn voor nestvorming.

Toch overlast van broedende meeuwen op het dak?

Verwittig de Dienst Milieu (T: +32(0)59 24 21 28, E: milieudienst@dehaan.be). Samen met de brandweer wordt nagegaan of de eieren geprikt of geschud kunnen worden. Eenmaal de kuikens er zijn, is ingrijpen niet meer mogelijk.

Een gewonde vogel gevonden?

Neem contact op met het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren:
T: +32(0)59 80 67 66
Dagelijks open van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.

Houden van neerhofdieren

Neerhofdieren zoals konijnen, pluimvee, varkens of vee mogen niet in de bebouwde kom gehouden worden zonder toelating van de burgemeester. Wie dergelijke dieren wil houden, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan de Dienst Milieu:
T: +32(0)59/24 21 28
E: milieudienst@dehaan.be

Padden

In de loop van februari ontwaken padden en kikkers uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken en lopen de padden en kikkers een groot risico om overreden te worden. Met paddenoverzetacties helpt Natuurpunt de amfibieën om hun geboortepoel veilig te bereiken. 

Wil je graag deel uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers, contacteer dan Natuurpunt De Haan op natuur.dehaan@gmail.com

Paarden

Tijdens de Paasvakantie en van 1 juni tot 15 september zijn paarden verboden op het strand van 10 uur tot 19 uur.

Het verkeer met rijdieren is altijd verboden:

 • Op het strand bij hoog water.
 • In de duinenstrook tussen de Koninklijke Baan en het strand, tenzij op de ruiterpaden.

Ratten in de tuin/openbaar domein

Je kan overlast van ratten melden aan de Dienst Milieu:
T: +32(0)59 24 21 28
E: milieudienst@dehaan.be

Indien je de overlast niet zelf kan oplossen, sturen wij een de gemeentelijke rattenbestrijder langs.
Er wordt echter niet binnengegaan in de woning. Hiervoor dien je beroep te doen op een externe firma voor rattenverdelging.

Verloren gelopen huisdieren

Neem contact op met de lokale politie
T: +32(0)59 33 33 16
T: 101
Of contacteer het Blauwe Kruis Brugge:
T: +32(0)50 32 09 66

Wespennest

Heb je last van een wespennest en wil je het nest laten verdelgen door de brandweer? Hiervoor betaal je €48,40.

Een aanvraag kan je hier indienen: https://zone1.zoneforce.be/aanvraag-wespen.php

Enkele praktische tips:

 • Vermijd bruuske bewegingen in de buurt van een wesp of bij.
 • Sla nooit een insect dood dat op je lichaam zit, maar schiet het eventueel met een vinger weg.
 • Dood zeker geen wesp of bij in de buurt van het nest. Dit zal soortgenoten aantrekken.
 • Probeer ook nooit zelf een wespennest uit te roeien en sluit de invliegopening van het wespennest niet af.
 • Bijen zijn niet gevaarlijk en zijn ook een beschermde soort. De brandweer mag ze dan ook niet verdelgen. Voor het verwijderen van een bijenzwerm moet je een beroep doen op een imker.

Zwaluwen

Je kan een subsidie voor het behoud van zwaluwkolonies hier aanvragen: www.dehaan.be/subsidie-voor-het-behoud-van-zwaluwkolonies 

Of contacteer de Dienst Milieu:
T: +32(0)59 24 21 28
E: milieudienst@dehaan.be

Zwerfkatten

Een kat die losloopt en geen herkenningsteken draagt, wordt als een zwerfkat beschouwd.
Een kattin is doorgaans al na zes maanden vruchtbaar en kan per jaar een drietal nestjes van 6 katjes ter wereld brengen. Als je weet dat die kleintjes op hun beurt na zes maanden vruchtbaar zijn, is het duidelijk dat de beheersing van de hoeveelheid zwerfkatten in eerste instantie gericht moet zijn op een beperking van de voortplanting. Is uw kat in orde met de castratie- of sterilisatieplicht?

Kattenbeheersprogramma

De gemeente voert al meer dan tien jaar een kattenbeheersprogramma uit om het aantal zwerfkatten in de gemeente in toom te houden. De aanwezigheid van zwerfkatten kan gemeld worden aan Dienst Milieu:
T: +32(0)59 24 21 28
E: milieudienst@dehaan.be

Een medewerker van de gemeente zal een vangkooi plaatsen, waarna de zwerfkat door een aangestelde dierenarts gesteriliseerd of gecastreerd wordt. Daarna wordt de kat op dezelfde locatie opnieuw vrij gelaten. Voeder de dieren niet tijdens de vangactie.

Zeehonden

Rustende zeehond? Blijf uit de buurt!
Ligt er een zeehond op het strand? Geen paniek, het dier is hoogstwaarschijnlijk aan land gekomen om even uit te rusten. Houd afstand en laat de zeehond met rust.
Houd voldoende afstand en raak de dieren zeker niet aan. Zeehonden hebben scherpe tanden en een beet kan erg pijnlijk zijn. Bovendien kunnen de zeedieren ziektes hebben die overdraagbaar zijn op mensen en huisdieren zoals honden. Bovendien kan jouw aanwezigheid erg stresserend zijn voor zeehonden. Heb je een hond bij? Houd die dan zeker aan de leiband.

Een gezonde zeehond ligt vaak gekruld zoals een banaan uit te rusten. Verder zijn gezonde dieren alert, kunnen ze grommen en hebben ze geen wondjes. Ben je toch overtuigd dat het om een ziek dier gaat? Dan kan je contact opnemen met Sea Life in Blankenberge:
T: +32(0)50 42 43 00