Documenten voor derden voortaan digitaal op te vragen

Gepubliceerd op dinsdag 19 oktober 2021 11.36 u.
Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders kunnen voortaan digitaal documenten aanvragen voor cliënten.

Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders vragen bij de dienst Bevolking dagelijks attesten uit het bevolkingsregister op voor hun cliënten.

Dergelijke aanvragen brachten voorheen heel wat administratie met zich mee: zo diende het verzoek ondertekend te zijn en moest het ook melding maken van het wetsartikel volgens dewelke zij recht hebben op deze informatie.

Door het opzetten van een bijkomende module in het e-loket van de gemeente kunnen advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders attesten nu rechtstreeks en kosteloos uit het bevolkingsregister aanvragen.

Ze moeten enkel eenmalig toegang vragen, daarna kunnen ze de attesten van hun cliënten opvragen, zonder bijkomende aanvraag aan het gemeentebestuur.

De aanpassing kwam er op vraag van schepen voor ICT, Christine Beirens, zelf ook advocate: “Ook ik dien beroepshalve vaak attesten uit het bevolkingsregister op te vragen voor cliënten. In sommige andere gemeenten was het reeds mogelijk om de attesten digitaal op te vragen en ik ben blij dat dit nu in mijn eigen gemeente kan. Ik ben ervan overtuigd dat dit de werking van onze dienst Bevolking zal vereenvoudigen, waardoor een snellere dienstverlening verzekerd wordt.”