Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Inhoud

Als vreemdeling zonder wettig verblijfsstatuut, heb je recht op dringende medische hulp als je dringende medische zorgen nodig heeft. Het OCMW betaalt in dit geval jouw kosten voor dringende medische hulp.

Voorwaarden

  • Je hebt geen wettig verblijfsstatuut in België, je verblijft zonder papieren in België.

  • Uit een sociaal onderzoek blijkt dat je dringend medische zorgen nodig hebt.

  • Je verblijft op het grondgebied van het OCMW.

  • Je hebt geen eigen financiële middelen om de medische zorgen te betalen.

Procedure

  • Je gaat eerst naar de huisarts en hij geeft je een attest Dringende Medische Hulp.

  • Met dit attest ga je naar het OCMW van de plaats waar je gewoonlijk verblijft.

  • Het OCMW zal, na controle van de dringende medische hulp en het illegaal verblijf, een betalingsverbintenis meegeven.

  • Met deze medische kaart kan je de ingreep of consultatie laten uitvoeren.

Als je ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig heeft, ga je onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Het OCMW bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt, moet dan gewaarschuwd worden en de behandelende arts moet een attest Dringende Medische Hulp opmaken. Daarna zal het OCMW eventueel nog een onderzoek doen naar de behoeftigheid.