Duurzaam De Haan

Duurzaam beleid stimuleren is één van de belangrijke strategische doelstellingen in het meerjarenplan van de gemeente De Haan. Zowel hogere overheden als de burger verwachten immers dat er rekening gehouden wordt met ecologie en duurzaamheid en de gemeente moet hierin een voorbeeldrol vervullen. Daarom ondertekende ook de gemeente De Haan het Burgemeestersconvenant, een engagement van steden en gemeenten om de CO2-uitstoot te verlagen en in te zetten op duurzame energie.

Binnen de gemeente worden heel wat duurzame initiatieven genomen. Om deze initiatieven nog beter onder de aandacht te brengen worden ze samengebracht onder 1 noemer: “duurzaam De Haan". 

Op deze pagina vind je een overzicht van alle duurzame initiatieven. 

Vergroening van het gemeentelijk wagenpark

Eén van de grote pijlers in het meerjarenplan van de gemeente is het vergroenen en verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark. Deze aanpassing kadert ook binnen het goedgekeurd actieplan van het Burgemeestersconvenant om de CO2-uitstoot te reduceren.

De gemeente vervangt daarom heel wat wagens door milieuvriendelijkere voertuigen.

De gemeente beschikt over:

  • 3 volledig elektrische voertuigen
  • 5 voertuigen op CNG
  • 6 elektrische bakfietsen voor de dienst Werken in Eigen Beheer
  • 9 elektrische dienstfietsen voor het gemeentepersoneel 

Het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen

Om de opkomst van elektrische wagens beter te ondersteunen plaatst de gemeente laadpalen.

De omschakeling naar LED bij openbare verlichting

De openbare verlichting en de verlichting van en in de gemeentelijke gebouwen en infrastructuur wordt omgeschakeld naar ledverlichting. 

Het plaatsen van fietspompen

Het gemeentebestuur van De Haan wil het fietsen aanmoedigen. Fietsen is immers gezond én goed voor het klimaat! Want door te fietsen vermindert de CO2-uitstoot! 

Daarom werden 6 fietspompen geplaatst in De Haan, Vosseslag, Wenduine, Klemskerke, en Vlissegem.

Naast de 6 fietspompen werden ook 30 mobiele fietsstallingen aangekocht, die gebruikt worden op evenementen en aan de zeedijk. 

Sensibiliseringscampagne 'Laat hier enkel je voetafdruk achter'

Met deze actie willen we inwoners en toeristen aanmoedigen om op ons strand enkel hun voetafdruk, maar geen afval achter te laten.

Clean Beaches opruimacties

Tijdens juli en augustus worden de Clean Beaches actiedagen georganiseerd waarop iedereen kan komen helpen om het strand op te ruimen. 

Eco Beach Award

Onze stranduitbaters zetten in op duurzaamheid. Daarom wordt een Eco Beach Award uitgereikt aan de duurzaamste badkarhouder, beachbar en surfclub.

Eneco Clean Beach Cup

Eneco Clean Beach Cup - supported by Sunweb is een jaarlijkse grote strandschoonmaak, waarbij stilgestaan wordt bij de plasticproblematiek in onze oceanen en stranden. Samen met watersportclub Windhaan vegen we ook ons strand schoon. 

Plandelen

Plandelen is een combinatie van ‘wandelen’ en het Zweedse woord ‘plocka’, wat verzamelen betekent. Al wandelend ruim je zwerfvuil op, zo draag je bij aan een propere leefomgeving.
Bij de dienst Milieu kan je een grijpstok en zwerfvuilzak ontlenen voor je plandeltochten. 

Klimaatatelier 

Samen met onze inwoners denken we na hoe we duurzamer kunnen leven wat betreft mobiliteit, water, lokale economie, energie, wonen en groen? 
Met de resultaten van dit klimaatatelier en de klimaatenquête gaan we gericht aan de slag voor de uitwerking van een klimaatplan.

The Click

Met de Click app kan de burger Circular UCoins ® verdienen door onderweg zwerfvuil op te rapen of door zijn eigen afval weg te gooien in de vuilbak.

Week van de Zee

De Week van de Zee is een jaarlijks terugkerend evenement. Het is een aandachtsweek voor natuur en milieu aan de hele kust.
Tijdens de Week van de Zee trekken leerkrachten met hun klas naar het strand en de duinen, waar veldwerk centraal staat.
Dit project is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en wordt elk jaar georganiseerd samen met de milieudiensten van de kustgemeenten.