Oproep: werk mee aan een duurzame Oudlandpolder!

Gepubliceerd op donderdag 9 juni 2022 11.29 u.
Vlaanderen is één van de Europese regio’s die het meest risico lopen op droogte en waterschaarste. Actie op het terrein is nodig. Heb jij een idee om de Oudlandpolder versneld klimaatrobuust in te richten, dien dan een projectaanvraag in!

De Oudlandpolder is het landelijke gebied ten noordwesten van Brugge, tussen het Boudewijnkanaal, het kanaal Brugge-Oostende en de Noordzee. Het open polderlandschap in de Oudlandpolder is eeuwen geleden door de mens gemaakt. Door dijken te bouwen en grachten te delven, slaagden onze voorouders erin om de kustvlakte tegen overstromingen te beschermen.

De klimaatverandering maakt duidelijk dat het waterbeheer van de polders aangepast moet worden. Het landinrichtingsproject Oudlandpolder zet daarom in op het versneld klimaatrobuust maken van de polder.

20 projectpartners werken aan een consensus over de grootschalige ingrepen die nodig zijn in het hele gebied. Er wordt o.a. gedacht aan projecten om meer water op te slaan, aan ondersteuning van landbouwers bij de omschakeling naar teelten die minder water nodig hebben…. Zulke projecten kunnen niet op korte termijn worden gerealiseerd, omdat ze veel voorbereiding en overleg vragen.

Kleinschalige projecten kunnen veel sneller worden uitgevoerd. Daarom nodigt de Vlaamse Landmaatschappij individuen en organisaties uit om zelf kleine projecten op te starten én uit te voeren. Inwoners en organisaties in de Oudlandpolder kunnen een subsidie krijgen voor projecten die de Oudlandpolder klimaatbestendiger maken of de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

Een volledige terugbetaling is mogelijk voor structurele maatregelen rond waterinfiltratie of vernatting en tot 50% via subsidies landinrichting voor maatregelen rond biodiversiteit, landschapszorg, vergroening en recreatieve belevingswaarde. 

Wie ideeën heeft en zelf een projectaanvraag wil indienen, vindt alle informatie op www.vlm.be/oudlandpolder.

De oproep loopt tot 1 oktober 2022.