Een halt aan woekerplanten

Gepubliceerd op donderdag 2 december 2021 10.51 u.
Woekerplanten verdringen onze streekeigen plantensoorten en zorgen er zo voor dat heel wat waardevolle natuur in de duinen verdwijnt. Daarom moeten deze planten worden verwijderd. De werken zullen vermoedelijk tot april 2022 duren. 

Invasieve plantensoorten zijn één van de belangrijkste oorzaken van het wereldwijde verlies aan beschermde natuur. Deze struiken verdringen onze streekeigen plantensoorten. Zo verdwijnt heel wat waardevolle natuur, zoals duingraslanden, stuifduinen of vochtige duinpannes met orchideeën. Zo werd bijvoorbeeld de rimpelroos ooit aangeplant om zand en duinen vast te houden, maar die overwoekert nu waardevolle duingraslanden.

Begin oktober startte de Vlaamse overheid daarom met het bestrijden van deze struiken in de duinen tussen Blankenberge en Wenduine. Ook in de duinbossen tussen Wenduine en De Haan-Centrum is dit reeds gebeurd.

Het gaat hoofdzakelijk om de invasieve exoot ‘rimpelroos’, maar ook andere invasieven, zoals de olijfwilg, tamarisk en Japanse liguster, worden verwijderd.

De werken worden uitgevoerd buiten het broedseizoen en buiten het toeristisch seizoen, maar ze kunnen een lichte hinder met zich meebrengen. Het wandelpad in de duinengordel tussen Wenduine en Blankenberge zal gedurende een bepaalde periode volledig worden afgesloten en dus tijdelijk ontoegankelijk zijn voor wandelaars.

Ook jij kan helpen! 

Mocht je deze rimpelroos spotten in jouw tuin, vervang deze dan door een inheemse plantensoort.