Elektrische fietsen voor gemeentepersoneel

Gepubliceerd op donderdag 19 mei 2022 11.38 u.
De gemeente kocht 9 elektrische fietsen aan, die zullen gebruikt worden door het gemeentepersoneel, voor verplaatsingen in dienstverband. Deze aankoop kadert in het duurzaam beleid van de gemeente.

Eén van de grote pijlers in het meerjarenplan van de gemeente is het vergroenen en verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark. Deze aanpassing kadert ook binnen het goedgekeurd actieplan van het Burgemeestersconvenant om de CO2-uitstoot te reduceren.

In het verleden werden al 6 elektrische bakfietsen aangekocht voor de dienst Werken in Eigen Beheer van de gemeente. Nu komen daar 9 elektrische fietsen bij. Deze fietsen zullen door de verschillende gemeentediensten gebruikt worden voor verplaatsingen tijdens de werkuren, waardoor de dienstwagens wat vaker aan de kant kunnen blijven. De buitendiensten waren hier al langer vragende partij voor. Zeker voor personeelsleden die met de wagen naar het werk komen omdat zij bijvoorbeeld wat verder weg wonen, zijn de elektrische dienstfietsen een grote meerwaarde.

De elektrische fietsen werden aangekocht bij de plaatselijke fietshandel Fietsen André en zijn voorzien van stevige, waterdichte fietszakken.

Naast de elektrische fietsen wil de gemeente ook meer milieuvriendelijke voertuigen aankopen. De gemeente beschikt reeds over 5 voertuigen op CNG (aardgas) en 1 volledig elektrisch voertuig, maar daar komen de komende jaren nog meer elektrische wagens bij, ter vervanging van oudere diesel- en benzinewagens.