Erfgoedpluim

Gepubliceerd op woensdag 29 april 2020 10.49 u.
De gemeenteraad besloot met eenparigheid van stemmen een "erfgoedpluim" in te stellen. Daarmee wil de gemeente mensen een schouderklopje geven die hun erfgoedpand volgens de regels van de kunst hebben gerestaureerd.

Het zal daarbij in de praktijk haast altijd gaan over beschermde monumenten, panden in een beschermd dorpsgezicht (zoals de Concessie) of panden op de "Inventaris van Bouwkundig Erfgoed". Die laatste gebouwen zijn niet beschermd, maar wel waardevol.

Aan de "erfgoedpluim" is geen geldbedrag verbonden. De mensen krijgen wel een bordje dat ze aan hun gevel kunnen bevestigen.

Leden van het schepencollege, de gemeenteraad, de cultuurraad en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening kunnen voorstellen doen, maar het is het Schepencollege dat beslist over de toekenning.

Burgemeester Wilfried Vandaele: "Er komen natuurlijk veel panden in aanmerking om de pluim te krijgen, maar als we de waarde van de erkenning niet willen uithollen, moeten we toch omzichtig te werk gaan, een strenge selectie maken, en de pluim niet te vaak uitreiken."

Zodra de coronabeperkingen voorbij zijn wil De Haan de erfgoedpluim een eerste keer uitreiken.