Erkenning als metaaldetectorist

Inhoud

Een metaaldetectorist is iemand die met een metaaldetector aan de slag gaat om archeologische sites of archeologische artefacten op te sporen. Ook magneetvissen wordt beschouwd als metaaldetectie.

Voorwaarden

Om erkend te worden, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet minimum 18 jaar oud zijn.
  • U mag de laatste 5 jaar niet veroordeeld zijn voor een inbreuk of misdrijf op het gebied van onroerend erfgoed.
  • U moet werken volgens de voorschriften van het Onroerenderfgoeddecreet. Hiervoor is een basiskennis van archeologische erfgoedzorg en van de vastgestelde Code van Goede Praktijk nodig.
  • U mag het laatste jaar niet geschorst zijn als erkend metaaldetectorist of de erkenning verloren hebben door een intrekking.

Ook personen met een Nederlandse nationaliteit kunnen een aanvraag indienen.

Erkende archeologen zijn automatisch aangeduid als erkend metaaldetectorist.

Procedure

U kunt de erkenning aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed met het gepaste aanvraagformulier en een uittreksel uit het strafregister (Nederlandse aanvragers voegen een Nederlandse 'verklaring omtrent het gedrag' toe).

Wanneer het agentschap de aanvraag goedkeurt, ontvangt u binnen een termijn van maximaal 4 maanden een legitimatiebewijs.

Het agentschap kan erkende metaaldetectoristen evalueren. Bij een negatieve evaluatie kan het agentschap overgaan tot schorsing van een erkend metaaldetectorist.

Meer informatie over de erkenning en het aanvraagformulier vindt u op de website van Onroerend Erfgoed.

Uitzonderingen

U hebt geen erkenning nodig voor het opsporen van zaken die niet archeologisch zijn, zoals een ondergrondse leiding of een verloren voorwerp.

Als je erkend bent als metaaldetectorist en je wil hiermee in onze gemeente aan de slag, dan dien je een aanvraag te doen bij de dienst Openbaar Domein.