Extra groene stroom

Gepubliceerd op maandag 14 augustus 2023 9 u.
De komende tijd plaatsen we extra zonnepanelen. Het is de bedoeling om het vermogen aan hernieuwbare energie op korte tijd te verdubbelen.

Op dit moment leveren de installaties op gemeentelijke gebouwen een kleine 170 kVA op. De kVA van zonnepanelen staat voluit voor Kilovolt-ampère. De eenheid toont de maximale output van de omvormer aan. De omvormer zet opgenomen zonne-energie om in elektrische energie.

De grootste opbrengst wordt gerealiseerd op sporthal Haneveld (60 kVA), gevolgd door de gemeentelijke loods ’t Werfland (49,18 kVA). Er liggen ook zonnepanelen op het gemeenschapshuis ‘t Schelpestik, de Kerklommer, de serviceflats aan de Grotestraat, het zwembad Wielingen en bibliotheek Canticleer. Die laatste installatie dateert al van 2009 en is meteen de oudste.

Momenteel onderzoekt het Vlaams Energiebedrijf (VEB) waar er extra zonnepanelen kunnen worden geïnstalleerd. Voor Gemeenschapshuis Ons Huis, de gemeentelijke loods aan de Brugsesteenweg en Buitenschoolse Kinderopvang De Mallemolen werd al een eerste onderzoek uitgevoerd. Dat is ook het geval voor een capaciteitsuitbreiding op ’t Werfland. Dat alles samen moet 51 kVA extra opleveren.

Voor de gemeenschappelijke delen van Zonnegloren, de drie gebouwen voor sociale huisvesting, wordt eerstdaags een studie opgestart.

Voor het gemeentehuis is de studie bezig. De resultaten worden dit najaar verwacht. De verwarmingsketels in het gemeentehuis – op gas – zijn versleten. Zij kunnen hooguit nog één winter overleven. Het gemeentehuis zou in de toekomst kunnen verwarmd en gekoeld worden via een geothermische warmtepomp, gecombineerd met zonnepanelen. Die zonnepanelen worden niet op het gemeentehuis, maar op een ander gebouw gelegd. Dat zou bijvoorbeeld kunnen op de Monicakerk. De boringen om de aardwarmte aan te wenden, kunnen gebeuren in Parkdomein La Potinière.