Facturatiegegevens lokaal bestuur De Haan

Facturatieadres

Gemeente De Haan
Leopoldlaan 24
8420 De Haan

Ondernemingsnummer

0216.770.848    

Facturen mag je digitaal bezorgen via financien@dehaan.be.