Facturatiegegevens gemeente De Haan

Het facturatieadres van het gemeentebestuur is: Leopoldlaan 24, 8420 De Haan

Vermeld steeds ons ondernemingsnummer: 0216.770.848 

Facturen mogen digitaal bezorgd worden aan financien@dehaan.be