Aanleg fietspad Grotestraat - Prins Leopoldlaan

Op 25 april werd gestart met de aanleg van het nieuwe fietspad langs de Grotestraat tussen De Haan en Nieuwmunster.

Actuele stand van zaken

Update 31.03.2023

Momenteel wordt de rijweg fijngefreesd om het niveauverschil tussen de rijweg en de aangelegde boordsteen weg te nemen. Daarna wordt de rijweg geborsteld.

Op dinsdag 4 april start de aannemer met het plaatsen van de asfaltlaag. Ze starten aan de kant van Zuienkerke en werken naar De Haan toe.

OPGELET: Tijdens deze werken zal de weg afgesloten zijn voor het verkeer. Bewoners zullen tijdelijk gebruik moeten maken van het fietspad om hun woning te bereiken.

Planning en verkeersmaatregelen

De Grotestraat blijft de volledige werfperiode enkel toegankelijke voor plaatselijk verkeer. Naar gelang de fase zullen sommige stukken volledig afgesloten worden.
 • 25 april t.e.m. 15 juli: Grondwerken thv landbouwpercelen, nutswerken en archeologisch onderzoek.
  • Rijweg enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer
  • Plaatselijke hinder vanwege doorsteken en werfvoertuigen op de rijweg
  • Kruispunt Warvinge afgesloten tot 1 juli

 • Na grondwerken tot eind december (uitgezonderd bouwverlof): Aanleggen van het fietspad
  • Rijweg enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer of volledig opengesteld.
  • Plaatselijke hinder vanwege werfvoertuigen op de rijweg
  • Tijdelijke hinder thv de opritten. Betrokkenen worden 2 dagen op voorhand verwittigd

 • Tijdens het bouwverlof (16 juli – 7 augustus): Geen werfactiviteit. 
  • Rijweg enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer of volledig opengesteld.

 • Na het bouwverlof (7 augustus) tot eind december: Rioleringswerken De Haan
  • Rijweg enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer
  • Plaatselijke hinder vanwege doorsteken en werfvoertuigen op de rijweg
  • Rijbaan wordt opgebroken thv woonkorrel Grotestraat 207-150

 • Januari - februari 2023: onderbouw rijweg Grotestraat 207-209
  • Sterke hinder vanwege funderingswerken 

 • Januari - maart 2023: Riolering -en wegeniswerken Zuienkerke
  • Plaatselijke hinder vanwege werfvoertuigen op de rijweg in de Grotestraat (grondgebied De Haan)
  • Rijbaan wordt opgebroken vanaf Prins - Leopoldstraat 9 tot aan de Brugse steenweg
    
 • Maart– juni 2023: Aanleggen van de rijweg
  • Plaatselijke hinder vanwege werfvoertuigen op de rijweg
  • 1 week wordt de volledige rijweg volledig afgesloten

Afvalophaling

Aangezien de werken problemen kunnen veroorzaken bij de ophaling van de huisvuilzakken, PMD-zakken, papier-karton,… wordt gevraagd om deze op de dag van de ophaling aan het IVBO afvalpunt te plaatsen zodat IVBO deze vlot kan ophalen:

 • Op de hoek van de Grotestraat en de Warvinge
 • Op de hoek van de Grotestraat en de Ter Bieststraat

Wat houden de werken in? 

Het project omvat de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in asfalt met een breedte van 2,5 m over een traject van 3,2 km, langs de Grotestraat in De Haan en de Prins Leopoldstraat in Zuienkerke. Asverschuivingen, middengeleiders, het visueel versmallen van de rijweg door witte belijning en verticale groenelementen moeten zorgen voor een betere verkeersveiligheid.

Het project kadert in een groter geheel waarbij de rijweg wordt vernieuwd en er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd door Farys/TMVW. Verder worden de grachten breder gemaakt zodat ze meer water kunnen opnemen.

De werken verlopen gelijktijdig met de werken in de Grotestraat. Ook daar worden de rijweg en riolering aangepast. Om de bereikbaarheid van de gemeente te verzekeren worden de werken nauw op elkaar afgestemd.

Kostprijs 

De Provincie West Vlaanderen zal optreden als bouwheer met Farys, de gemeentebesturen en het studiebureau Haegebaert als partners. Het project werd begroot op ongeveer 3,15 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen euro wordt gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen. De Vlaamse Overheid, Farys en de betrokken gemeenten nemen het overige deel van de kosten op zich.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen door onvoorzien omstandigheden. De vermelde data zijn richtdata. Eventuele wijzigingen worden vermeld op deze website en op de facebookpagina van Gemeentebestuur De Haan of via het buurtnetwerk Hoplr

In beeld