Financiële tegemoetkoming in de begrafeniskosten voor oud-strijders

Inhoud

Als nabestaande van een overleden oud-strijder of gelijkgestelde (zoals opgeëisten, weerstanders of werkweigeraars) uit de eerste of tweede wereldoorlog kun je een financiële tegemoetkoming krijgen van jouw gemeente.

Voorwaarden

De overledene moet op het moment van overlijden in de gemeente wonen.

Bewijsstukken

  • Bewijs van erkenning als oud-strijder.

Procedure

Als nabestaande dien je een aanvraag in bij de gemeente waar de overledene was ingeschreven.