Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Inhoud

Wanneer je als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar je onvoldoende financiële middelen hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen bij het OCMW. Dit kan gaan over het bedrag van een huurwaarborg of het voorzien van een garantie door het OCMW.
Of je deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van jouw situatie.

Voorwaarden

Je bent inwoner van de gemeente.

Je hebt onvoldoende financiële middelen om de huurwaarborg te betalen.

Bewijsstukken

  • identiteitsbewijs

  • bewijs van inkomsten en uitgaven

Het kan zijn dat de maatschappelijk werker je vraagt om nog andere bewijsstukken voor te leggen (bv. huurcontract).

Procedure

  • Neem contact op met het OCMW en zeg dat je wilt weten of je in aanmerking komt voor de financiële tussenkomst in de huurwaarborg.

  • Een maatschappelijk werker zal je ontvangen en, samen met jou, jouw situatie en jouw vraag bekijken.

  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.

  • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor je het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Financiële voordelen

De tussenkomst is afhankelijk van jouw situatie.