Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Inhoud

Als je het moeilijk hebt om het nodige schoolmateriaal aan te kopen, of de schoolrekening te betalen,... kan je voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Voorwaarden

 • Je woont in de gemeente.
 • Je hebt een beperkt inkomen.

Procedure

De maatschappelijk werker onderzoekt jouw sociale en financiële situatie.

Financiële voordelen

Studiepremie

Jaarlijkse financiële steun voor de ouders van studenten hoger onderwijs of voor studenten die zelf instaan voor hun opleidingskosten.

Premie*

Minimum € 100 - maximum € 200

Aan te vragen vanaf 1 februari tot en met 31 augustus van het lopende academiejaar.

* Het bedrag van de studiepremie is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Voor wie?

 • Ouders en/of student zijn gedomicilieerd in De Haan EN

 • Je ontvangt een (equivalent) leefloon OF

 • Je hebt een beperkt inkomen OF

 • Alle gezinsleden hebben verhoogde tegemoetkoming.

Voorwaarden voor de student

 • Er moet reeds een studietoelage aangevraagd zijn bij de dienst studietoelagen.

 • Minstens 3 maanden onafgebroken onderwijs volgen aan een erkende onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap.

 • Voltijds leerplan (of gelijkgesteld).

 • Oog op het behalen van een diplomacontract.

 • Zelfstandig studenten moeten hun financiële onafhankelijkheid kunnen aantonen.

Onderwijscheques

Voor gezinnen met een beperkt inkomen vormen onderwijskosten vaak een zware financiële last. Door onderwijscheques aan te bieden, hoopt OCMW De Haan je als ouder een financieel ruggensteuntje te geven tijdens de schoolcarrière van je kind(eren).

Een onderwijscheque kost je € 3, maar is € 10 waard en kan gebruikt worden om schoolkosten zoals uitstappen, schoolmaaltijden, boeken en schoolmaterialen te betalen. Deze cheques worden op naam van de leerling gemaakt en zijn uitsluitend geldig binnen de school. Onderwijscheques zijn bruikbaar in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs.

Wat kan je allemaal met onderwijscheques aankopen?

 • Verplichte uitgaven, vastgelegd in het schoolreglement

 • Schoolreizen en uitstappen

 • Sportdagen

 • Verplichte aankoop van boeken en werkmateriaal

 • Zwem– en turngerief van de school

 • Schoolmaaltijden

Wanneer kom je in aanmerking?

 • Ouder en kind zijn gedomicilieerd in De Haan EN

 • Je ontvangt een leefloon of equivalent leefloon OF

 • Je hebt een beperkt inkomen OF

 • Alle gezinsleden hebben een verhoogde tegemoetkoming.

Welke documenten moet je zeker meebrengen?

 • Je identiteitskaart

 • Een geldig inschrijvingsbewijs voor het schooljaar (op te vragen in de school).

 • Inkomensbewijzen

 • Attest verhoogde tegemoetkoming geldend voor het jaar van de aanvraag